Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van TA M. Barth.